Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 4. štvrťrok 2020 vrátane doplnkového modulu o pracovných úrazoch a zdravotných problémoch spôsobených prácou za 2.štvrťrok 2020
Print Mail TW FB WA

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 4. štvrťrok 2020 vrátane doplnkového modulu o pracovných úrazoch a zdravotných problémoch spôsobených prácou za 2.štvrťrok 2020

Posledná aktualizácia: 02.06.2021
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 30.04.2021
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 157
Kód publikácie: 20321

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 4. štvrťrok 2020 za SR a bilanciu ekonomickej aktivity za SR a kraje. Súčasťou sú aj  sezónne očistené časové rady a údaje za doplnkový modul 2020.  Publikácia obsahuje textovú, tabuľkovú a grafickú časť.

Logo Eurostat  Zdroje k financovaniu ad hoc modulu 2020 poskytol Eurostat.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 4. štvrťrok 2020 vrátane doplnkového modulu o pracovných úrazoch a zdravotných problémoch spôsobených prácou za 2.štvrťrok 2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail