Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Pohľad na zdravotný stav obyvateľstva SR a jeho determinanty (výsledky EHIS 2014)
Print Mail TW FB WA

Pohľad na zdravotný stav obyvateľstva SR a jeho determinanty (výsledky EHIS 2014)

Last update: 16.07.2021
Pohľad na zdravotný stav obyvateľstva SR a jeho determinanty (výsledky EHIS 2014)
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Demografia a sociálne štatistiky
Domain: Zdravie
Publish Date: 18.12.2015
Periodicity: Neuvedená
Language versions: SK
Number of pages: 38
Publication code: 25015

Publikácia Pohľad na zdravotný stav obyvateľstva SR a jeho determinanty (výsledky EHIS 2014) je prvou publikáciou, ktorá sa zameriava na analytické zhodnotenie ukazovateľov z oblasti štatistiky zdravia, ktorých zdrojom je predovšetkým výberové zisťovanie o zdraví EHIS 2014. Analytická časť publikácie sa venuje vybraným ukazovateľom zdravotného stavu, konkrétne premenným z Minimálneho európskeho zdravotného modulu, chorobám a chronickým ochoreniam a duševnému zdraviu, ukazovateľom z oblasti využívania zdravotnej starostlivosti a vybraným determinantom zdravia – konzumácii ovocia a zeleniny, fajčeniu a konzumácii alkoholu.

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Pohľad na zdravotný stav obyvateľstva SR a jeho determinanty (výsledky EHIS 2014) Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Publications of the Catalogues /Detail