Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Aktuálne údaje o doprave č. 12/2020
Print Mail TW FB WA

Aktuálne údaje o doprave č. 12/2020

Posledná aktualizácia: 15.02.2021
Aktuálne údaje o doprave
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Doprava a poštové služby
Dátum publikovania: 15.02.2021
Periodicita: Mesačne
Jazykové verzie: SK
Počet strán: 4
Kód publikácie: 52620

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, vybrané ukazovatele ekonomiky SR za sekciu "Doprava a skladovanie" vrátane analytického textu. Štvrťročne publikácia obsahuje aj údaje z výberového zisťovania v cestnej nákladnej doprave podľa nariadenia EÚ č. 70/2012.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Aktuálne údaje o doprave č. 12/2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail