Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky 2013 - 2017

Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky 2013 - 2017

Posledná aktualizácia: 14.12.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 14.12.2018
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 62
Kód publikácie: 30418

Publikácia obsahuje súhrnné údaje a grafy za roky 2013 – 2017, celkový dovoz, vývoz, saldo a obrat za roky 2016 a 2017 v členení podľa krajín a oddielov SITC. Údaje o zahraničnom obchode SR s vybranými krajinami sú prezentované spolu s prehľadnými grafmi o dovoze, vývoze, salde a tovarovej štruktúre podľa tried SITC za roky 2013 – 2017.


Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky 2013 - 2017 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail