Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 1.štvrťrok 2018

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 1.štvrťrok 2018

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 16.07.2018
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 113
Kód publikácie: 20418

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 1. štvrťrok 2018 za SR a bilanciu ekonomickej aktivity za SR a kraje. Súčasťou sú aj  sezónne očistené časové rady.  Publikácia obsahuje textovú, tabuľkovú a grafickú časť.


Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 1.štvrťrok 2018 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail