Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 9/2019

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 9/2019

Posledná aktualizácia: 20.01.2020
Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 11.12.2019
Periodicita: Mesačne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 39
Kód publikácie: 30319

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne pre celkový dovoz a vývoz za celý svet, za viaceré porovnávacie obdobia a sú uvádzané podľa tried a kapitol Harmonizovaného systému a podľa divízií Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA, verzia 2.1).


Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 9/2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail