Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 1. štvrťrok 2020

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 1. štvrťrok 2020

Posledná aktualizácia: 09.07.2020
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 09.07.2020
Periodicita: Štvrťročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 113
Kód publikácie: 20420

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 1. štvrťrok 2020 za SR a bilanciu ekonomickej aktivity za SR a kraje. Súčasťou sú aj  sezónne očistené časové rady.  Publikácia obsahuje textovú, tabuľkovú a grafickú časť.

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 1. štvrťrok 2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail