Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky 2015 - 2019
Print Mail TW FB WA

Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky 2015 - 2019

Posledná aktualizácia: 15.12.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 15.12.2020
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 63
Kód publikácie: 30420

Publikácia obsahuje súhrnné údaje a grafy za roky 2015 – 2019, celkový dovoz, vývoz, saldo a obrat za roky 2018 a 2019 v členení podľa krajín a oddielov SITC. Údaje o zahraničnom obchode SR s vybranými krajinami sú prezentované spolu s prehľadnými grafmi o dovoze, vývoze, salde a tovarovej štruktúre podľa tried SITC za roky 2015 – 2019.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky 2015 - 2019 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail