Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
Záznamov na stranu
825 items found, displaying 1 to 25.
1 2 3 4 5
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Administratívny zdroj Metaúdaje 19.02.2024
Adresný bod Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 26.06.2023
Aktívna jednotka Organizačná štatistika 15.05.2023
Aktívne občianstvo Kvalita života 27.03.2024
Aktívne spôsoby hľadania si zamestnania podľa VZPS Práca 29.02.2024
Aktívny používateľ Kultúra 10.02.2017
Aplikovaný výskum Veda, technika a inovácie 31.10.2023
Bázické obdobie Metaúdaje 19.02.2024
Bežné náklady na ochranu ŽP Životné prostredie 27.06.2023
Bežné výdavky Veda, technika a inovácie 26.06.2023
Bežné výdavky na zdravotnú starostlivosť Zdravie 27.07.2023
Bežný účet Národné účty 06.03.2023
Billeterov index Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 19.04.2023
Biochemická spotreba kyslíka Životné prostredie 27.06.2023
Bytová domácnosť Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 06.11.2023
Bytová telefónna prípojka Doprava 06.03.2024
Byty zo zmeny v užívaní stavby Stavebníctvo 27.06.2023
Časová presnosť Metaúdaje 19.02.2024
Časové pokrytie Metaúdaje 19.02.2024
Celková presnosť Metaúdaje 19.02.2024
Celková spokojnosť so životom Kvalita života 27.03.2024
Celková úroda Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 04.01.2023
Celkové náklady práce Náklady práce 21.06.2023
Celkový hrubý príjem domácnosti Príjmy a výdavky 27.03.2024
Celkový počet izieb k dispozícii Cestovný ruch 17.04.2024
825 items found, displaying 1 to 25.
1 2 3 4 5
Záznamov na stranu