Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
Záznamov na stranu
348 items found, displaying 1 to 25.
1 2 3 4 5
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Administratívny zdroj Metaúdaje 29.05.2015
Aktívny používateľ Kultúra 10.02.2017
Aplikovaný výskum Veda, technika a inovácie 28.06.2013
Bežné náklady na ochranu ŽP Životné prostredie 27.06.2014
Biochemická spotreba kyslíka Životné prostredie 27.06.2014
Byty zo zmeny v užívaní stavby Stavebníctvo 03.06.2013
Celkové náklady práce Náklady práce 23.10.2013
Celkový prírastok (- úbytok) obyvateľstva Obyvateľstvo a migrácia 28.06.2013
Čerpacie stanice Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Cestovný ruch Cestovný ruch 12.07.2013
Cesty a diaľnice Doprava 19.06.2013
Chemická spotreba kyslíka Životné prostredie 27.06.2014
Choroba/zdravotná starostlivosť Sociálna ochrana 25.06.2013
Chránené územie Životné prostredie 27.06.2014
Čistá miera reprodukcie Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Čistiarne odpadových vôd Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Digitálne výrobky a služby Informačná spoločnosť 19.06.2013
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok a špecifikácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku Netrhové služby 02.10.2015
Dĺžka kanalizačnej siete bez prípojok Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Dĺžka kanalizačných prípojok Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Dĺžka vodovodnej siete bez prípojok Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Dĺžka vodovodných prípojok Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Dĺžka železničných tratí Doprava 19.06.2013
Dodávky dreva Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 27.06.2014
Dojčenská úmrtnosť Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
348 items found, displaying 1 to 25.
1 2 3 4 5
Záznamov na stranu