Priemerný denný stav práceneschopných

Oblasť : Demografia a sociálne štatistiky

Okruh : Zdravie

Aktualizácia : 13.06.2013

Termín

Priemerný denný stav práceneschopných

Oblasť použitia

Zdravie

Definícia

Priemerný denný stav práce neschopných je podiel počtu kalendárnych dní pracovnej neschopnosti a počtu kalendárnych dní v roku.

Zdroj

Štatistický úrad SR, Pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz v SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam