Bežné náklady na ochranu ŽP

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Bežné náklady na ochranu ŽP

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Sú to neinvestičné náklady na ochranu životného prostredia. Predstavujú súčet vnútroorganizačných nákladov (najmä mzdových) a nákladov, ktoré organizácia hradí iným subjektom za poskytnuté environmentálne služby.
 

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka

Euro

Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam