Sektor verejnej správy

Oblasť : Makroekonomické štatistiky

Okruh : Národné účty

Aktualizácia : 21.06.2019

Termín

Sektor verejnej správy

Oblasť použitia

Organizačná štatistika, národné účty

Definícia

Sektor verejnej správy zahrnuje všetky inštitucionálne jednoky, ktoré sú ostatnými netrhovými výrobcami, ktorých produkcia je určená pre individuálnu a kolektívnu spotrebu a je hlavne financovaná prostredníctvom povinných platieb realizovaných jednotkami patriacimi do iných sektorov,a/alebo všetky inštitucionálne jednotky zaoberajúce sa hlavne prerozdeľovaním národného dôchodku a majetku.
 

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy

Nariadenie rady (ES) 2223/96 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve

Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam