Sektor domácností

Oblasť : Makroekonomické štatistiky

Okruh : Národné účty

Aktualizácia : 21.06.2019

Termín

Sektor domácností

Oblasť použitia

Organizačná štatistika, národné účty

Definícia

Sektor domácností pokrýva jednotlivcov ako spotrebiteľov a prípadne aj podnikateľov produkujúcich trhové výrobky a nefinančné alebo finančné služby (trhoví výrobcovia). Zahŕňa taktiež jednotlivcov, alebo skupiny jednotlivcov ako výrobcov výrobkov a nefinančných služieb výlučne pre vlastné konečné použitie (výrobcovia pre vlastné konečné použitie).
I

 

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy

Nariadenie rady (ES) 2223/96 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve

Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam