Celkový prírastok (- úbytok) obyvateľstva

Oblasť : Demografia a sociálne štatistiky

Okruh : Obyvateľstvo a migrácia

Aktualizácia : 28.06.2013

Termín

Celkový prírastok obyvateľstva

Oblasť použitia

Obyvateľstvo a migrácia

Definícia

Súčet prirodzeného prírastku obyvateľstva a migračného salda. Záporný súčet sa označuje ako celkový úbytok obyvateľstva.

 

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka

Osoba

Postup výpočtu

(súčet prirodzeného prírastku obyvateľstva + migračné saldo)

Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam