Administratívny zdroj

Oblasť : Metaúdaje

Okruh : Metaúdaje

Aktualizácia : 29.05.2015

Termín

Administratívny zdroj

Oblasť použitia

Metaúdaje

Definícia

Údaje z registrov a iné súbory informácií, ktoré sú potrebné pre štátnu štatistiku a ktoré získali, zhromaždili, spracovali alebo uchovali orgány verejnej moci alebo verejnoprávne inštitúcie a právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi alebo na základe osobitných zákonov.

Zdroj

Zákon o štátnej štatistike č. 540/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam