Čerpacie stanice

Oblasť : Viacstranné štatistiky

Okruh : Vodné hospodárstvo

Aktualizácia : 12.09.2014

Termín

Čerpacie stanice

Oblasť použitia

Vodné hospodárstvo

Definícia

Zahŕňajú tie čerpacie a prečerpávacie stanice, ktoré sú situované na  tokoch alebo umelých vodných tokoch. Neuvádzajú sa čerpacie a prečerpávacie stanice vodárenské a odpadových vôd.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka

počet

Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam