Aplikovaný výskum

Oblasť : Viacstranné štatistiky

Okruh : Veda, technika a inovácie

Aktualizácia : 28.06.2013

Termín

Aplikovaný výskum

Oblasť použitia

Výskum a vývoj

Definícia

Aplikovaný výskum je tiež pôvodné skúmanie, robené za účelom získania nových znalostí. Avšak ten je orientovaný v prvom rade na špecifický praktický cieľ alebo účel.

Zdroj

OECD- FRASCATI manual 2002

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam