Dĺžka kanalizačných prípojok

Oblasť : Viacstranné štatistiky

Okruh : Vodné hospodárstvo

Aktualizácia : 12.09.2014

Termín

Dĺžka kanalizačných prípojok

Oblasť použitia

Vodné hospodárstvo

Definícia

Uvedie sa dĺžka kanalizačných prípojok. Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti (dažďová, splašková, priemyselné odpadové vody), ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka

km

Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam