Výdavky na zdravotníctvo hradené obyvateľstvom

Oblasť : Demografia a sociálne štatistiky

Okruh : Zdravie

Aktualizácia : 25.06.2013

Termín

Výdavky na zdravotníctvo hradené obyvateľstvom

Oblasť použitia

Zdravie

Definícia

Výdavky na zdravotníctvo hradené obyvateľstvom ­zahŕňajú výdavky obyvateľstva za zdravotnícke a farmaceutické výrobky, terapeutické prístroje a zariadenia a za ambulantné a nemocničné zdravotnícke služby.

Zdroj

Štatistická ročenka Slovenskej republiky

Merná jednotka

mil. Eur

Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam