Choroba/zdravotná starostlivosť

Oblasť : Demografia a sociálne štatistiky

Okruh : Sociálna ochrana

Aktualizácia : 25.06.2013

Termín

Choroba/zdravotná starostlivosť

Oblasť použitia

Sociálna ochrana

Definícia

Účel choroba/zdravotná starostlivosť – peňažné zaopatrenie a podpora v súvislosti s telesným alebo duševným ochorením, s výnimkou invalidity; zdravotná starostlivosť na zachovanie, obnovu alebo zlepšenie zdravotného stavu chránených osôb bez ohľadu na pôvod ochorenia

Zdroj

ŠÚ SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam