Chemická spotreba kyslíka

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Chemická spotreba kyslíka

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Chemická spotreba kyslíka (CHSK) je množstvo kyslíka spotrebovaného na chemickú oxidáciu všetkých organických látok za presne stanovených podmienok.

Zdroj

Slovenský hydrometeorologický ústav

Merná jednotka

mg O2/l

Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam