Aktívny používateľ

Oblasť : Demografia a sociálne štatistiky

Okruh : Kultúra

Aktualizácia : 10.02.2017

Termín

Aktívny používateľ knižnice

Oblasť použitia

Kultúra

Definícia

Osoba, ktorá fyzicky navštívila knižnicu a zaregistrovala sa alebo obnovila svoju registráciu a požičala si aspoň jednu knižničnú jednotku alebo využila technické prostriedky alebo jej služby počas vykazovaného obdobia.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam