Pracovné miesto samostatných odborných zdravotníckych pracovníkov

Oblasť : Demografia a sociálne štatistiky

Okruh : Zdravie

Aktualizácia : 13.06.2013

Termín

Pracovné miesto samostatných odborných zdravotníckych pracovníkov

Oblasť použitia

Zdravie

Definícia

Pracovné miesto sa určuje podľa počtu zmluvných úväzkových hodín samostatných odborných zdravotníckych pracovníkov v zmysle príslušných predpisov, pričom celková dĺžka ustanoveného týždenného pracovného času v organizácii sa počíta ako jedno pracovné miesto. Neúplné, alebo ďalšie úväzky sa pri vykazovaní prepočítavajú na celé pracovné miesta. Prepočet počtu zamestnancov na plne zamestnaných sa zásadne nevykonáva u tých zamestnancov, ktorí z dôvodu zdraviu škodlivého prostredia a pod. majú právnymi predpismi stanovený kratší pracovný čas.

Zdroj

Národné centrum zdravotníckych informácií, Zdravotnícka ročenka SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam