Priemerné percento pracovnej neschopnosti

Oblasť : Demografia a sociálne štatistiky

Okruh : Zdravie

Aktualizácia : 13.06.2013

Termín

Priemerné percento pracovnej neschopnosti

Oblasť použitia

Zdravie

Definícia

Priemerné percento pracovnej neschopnosti je podiel počtu kalendárnych dní pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz a priemerného počtu nemocensky poistených, násobený počtom kalendárnych dní v roku.

Zdroj

Štatistický úrad SR, Pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam