Priemerná doba pracovnej neschopnosti

Oblasť : Demografia a sociálne štatistiky

Okruh : Zdravie

Aktualizácia : 13.06.2013

Termín

Priemerná doba pracovnej neschopnosti

Oblasť použitia

Zdravie

Definícia

Priemerná doba pracovnej neschopnosti vyjadruje počet kalendárnych dní pracovnej neschopnosti pripadajúcich na jeden novohlásený prípad pracovnej neschopnosti.

Zdroj

Štatistický úrad SR, Pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz v SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam