Verejná lekáreň

Oblasť : Demografia a sociálne štatistiky

Okruh : Zdravie

Aktualizácia : 13.06.2013

Termín

Verejná lekáreň

Oblasť použitia

Zdravie

Definícia

Verejná lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť vrátane individuálnej prípravy liekov pre verejnosť, pre ambulantné zdravotnícke zariadenie a ústavné zdravotnícke zariadenie, ak ústavné zdravotnícke zariadenie nemá nemocničnú lekáreň.

Zdroj

Zákon č. 362/2011 o liekoch a a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy

Zákon č. 362/2011 o liekoch a a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam