Vsádzka

Oblasť : Viacstranné štatistiky

Okruh : Energetika

Aktualizácia : 27.06.2013

Termín

Vsádzka

Oblasť použitia

Energetika

Definícia

Vsádzka je množstvo paliva, elektriny a tepla, ktoré vstupuje priamo do energetického procesu a je v ňom spracovávané za účelom zvýšenia úžitkových vlastností (napr. hnedé uhlie na výrobu brikiet, uhlie vhodné na koksovanie na výrobu koksu a koksárenského plynu, ropa na výrobu kvapalných palív, palivá na výrobu tepla a elektriny, elektrina použitá na prečerpanie v prečerpávacích vodných elektrárňach). V jadrových elektrárňach je prvotne evidovanou energiou teplo, preto sa teplo, použité na výrobu elektriny, uvádza ako vsádzka na výrobu elektriny v jadrových elektrárňach.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka

tona

tis.m3

GJ

MWh

Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam