Prvotné energetické zdroje

Oblasť : Viacstranné štatistiky

Okruh : Energetika

Aktualizácia : 27.06.2013

Termín

Prvotné energetické zdroje

Oblasť použitia

Energetika

Definícia

Prvotné energetické zdroje zahŕňajú prírodné zdroje (hnedé uhlie, lignit, ropu, zemný plyn, teplo a elektrinu) a sú upravované o saldo dovozu a vývozu a o čerpanie zo zásob. Zahŕňajú aj saldo dovozu a vývozu a čerpanie zo zásob ďalších zdrojov ako: čierne uhlie, koks, hnedouhoľné brikety, nafty, benzíny, ľahké a ťažké vykurovacie oleje, petroleje, koksárenský plyn, vysokopecný plyn a ostatné tuhé, kvapalné a plynné palivá.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka

tona

tis.m3

GJ

MWh

Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam