Cesty a diaľnice

Oblasť : Odvetvové štatistiky

Okruh : Doprava

Aktualizácia : 19.06.2013

Termín

Cesty a diaľnice

Oblasť použitia

Doprava

Definícia

Cesty a diaľnice sú ucelené líniové stavby slúžiace na dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi, centrami vnútroštátneho a medzinárodného významu. Ich súčasťou sú križovatky, odpočívadlá pre motorové vozidlá, mosty a tunely.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam