Dĺžka železničných tratí

Oblasť : Odvetvové štatistiky

Okruh : Doprava

Aktualizácia : 19.06.2013

Termín

Dĺžka železničných tratí

Oblasť použitia

Doprava

Definícia

Pod dĺžkou železničných tratí sa rozumie dĺžka priebežných tratí. Nezapočítavajú sa sem ostatné dopravné a manipulačné trate.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka

Kilometer

Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam