Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
15 items found, displaying all items.
1
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Byty zo zmeny v užívaní stavby Stavebníctvo 03.06.2013
Dokončené byty Stavebníctvo 03.06.2013
Obytná plocha dokončených bytov Stavebníctvo 03.06.2013
Opravy a údržba Stavebníctvo 03.06.2013
Rozostavané byty Stavebníctvo 03.06.2013
Stavebná produkcia Stavebníctvo 03.06.2013
Stavebná produkcia na novej výstavbe, vrátane rekonštrukcií a modernizácií Stavebníctvo 03.06.2013
Stavebná produkcia na ostatných prácach Stavebníctvo 03.06.2013
Stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv Stavebníctvo 03.06.2013
Stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami Stavebníctvo 03.06.2013
Stavebné povolenia na výstavbu nových budov Stavebníctvo 03.06.2013
Úbytok bytov Stavebníctvo 03.06.2013
Úžitková plocha dokončených bytov Stavebníctvo 03.06.2013
Úžitková plocha začatých (nových) stavieb Stavebníctvo 03.06.2013
Začaté byty z vydaných stavebných povolení Stavebníctvo 03.06.2013
15 items found, displaying all items.
1