Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
6 items found, displaying all items.
1
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Hrubý domáci produkt Národné účty 21.06.2019
Sektor domácností Národné účty 21.06.2019
Sektor finančných korporácií Národné účty 21.06.2019
Sektor nefinančných korporácií Národné účty 21.06.2019
Sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam Národné účty 21.06.2019
Sektor verejnej správy Národné účty 21.06.2019
6 items found, displaying all items.
1