Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
22 items found, displaying all items.
1
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Ekonomická kriminalita Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Krádež motorového vozidla Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Krádež vlámaním Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Lúpež Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Majetkové trestné činy Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Maloletý páchateľ Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Mladistvý páchateľ Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Mravnostná kriminalita Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Násilná kriminalita Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Objasnenosť trestného činu Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Ostatné trestné činy Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Páchatelia trestných činov Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Priama hmotná škoda Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Recidivista Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Trestný čin Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Uchránené hodnoty Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Úmyselné ublíženie na zdraví Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Usmrtené osoby Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Vražda Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Všeobecné trestné činy Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Znásilnenie Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Zostávajúce trestné činy Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
22 items found, displaying all items.
1