Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
16 items found, displaying all items.
1
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Celkové náklady práce Náklady práce 23.10.2013
Mzdy a náhrady mzdy nerezidentov Náklady práce 28.06.2013
Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov Náklady práce 21.03.2014
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti Náklady práce 19.09.2013
Náhrady mzdy zamestnancov Náklady práce 16.09.2013
Náhrady za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska Náklady práce 19.09.2013
Nepravidelné odmeny Náklady práce 03.10.2013
Nepriame náklady práce Náklady práce 28.06.2013
Nominálna mesačná mzda Náklady práce 19.09.2013
Odstupné Náklady práce 27.06.2013
Ostatné peňažné plnenia z nákladov (bez odstupného) Náklady práce 27.06.2013
Peňažné plnenia zo zisku po zdanení Náklady práce 28.06.2013
Priame náklady práce Náklady práce 28.06.2013
Priemerná hrubá nominálna mesačná mzda (štvrťročné rezortné výkazníctvo) Náklady práce 28.06.2013
Priemerná nominálna mesačná mzda v prepočte na počet zamestnancov v národnom hospodárstve Náklady práce 28.06.2013
Priemerná nominálna mesačná mzda v prepočte na zamestnancov prepočítaných na plne zamestnaných Náklady práce 28.06.2013
16 items found, displaying all items.
1