Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
83 items found, displaying 1 to 25.
1 2 3 4
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Celkový prírastok (- úbytok) obyvateľstva Obyvateľstvo a migrácia 28.06.2013
Čistá miera reprodukcie Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Dojčenská úmrtnosť Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Dojčenská úmrtnosť s pôrodnou hmotnosťou 1 000 g a viac Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Fertilný vek Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Hrubá miera celkového prírastku obyvateľstva Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Hrubá miera migračného salda Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera pôrodnosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera potratovosti Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Hrubá miera prirodzeného prírastku obyvateľstva Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Hrubá miera reprodukcie Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Hrubá miera rozvodovosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera sobášnosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera ukončených tehotenstiev Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera úmrtnosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera živorodenosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hustota obyvateľstva Obyvateľstvo a migrácia 19.06.2019
Index ekonomického zaťaženia osôb Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Index ekonomickej závislosti mladých ľudí Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Index ekonomickej závislosti starých ľudí Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Index potratovosti Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Index rozvodovosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Index starnutia Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Index umelej potratovosti Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Mediánový vek Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
83 items found, displaying 1 to 25.
1 2 3 4