Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
Záznamov na stranu
13 items found, displaying all items.
1
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Začaté byty z vydaných stavebných povolení Stavebníctvo 03.06.2013
Zahraničné vlastníctvo Organizačná štatistika 20.06.2013
Zahraničný návštevník ubytovaný v ubytovacom zariadení Cestovný ruch 25.07.2013
Zákazky priemyselných výrobkov a prác Priemysel 04.06.2013
Zániky podnikov Organizačná štatistika 26.06.2013
Živonarodení Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Živonarodení podľa poradia Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Živonarodení s pôrodnou hmotnosťou 1 000 g a viac Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Živorodičky Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Znásilnenie Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Znečistenie zrážok Životné prostredie 27.06.2014
Zomretí Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Zostávajúce trestné činy Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
13 items found, displaying all items.
1
Záznamov na stranu