Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
Záznamov na stranu
37 items found, displaying 1 to 25.
1 2
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Sakrálny objekt Kultúra 10.02.2017
Sektor domácností Národné účty 21.06.2019
Sektor finančných korporácií Národné účty 21.06.2019
Sektor nefinančných korporácií Národné účty 21.06.2019
Sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam Národné účty 21.06.2019
Sektor verejnej správy Národné účty 21.06.2019
Sieť cestných komunikácií Doprava 19.06.2013
Širokopásmové pripojenie Informačná spoločnosť 19.06.2013
Skladová plocha v maloobchode Obchod a stravovacie služby 07.06.2013
Sobáše Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Špeciálne internetové obchodné miesta Informačná spoločnosť 19.06.2013
Spravodajská jednotka Metaúdaje 29.05.2015
Spravodajská povinnosť Metaúdaje 03.06.2015
Sprostredkovateľská provízia Obchod a stravovacie služby 07.06.2013
Stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia Životné prostredie 27.06.2014
Štandardná dojčenská úmrtnosť Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Štandardná novorodenecká úmrtnosť Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Starobný dôchodok Sociálna ochrana 25.06.2013
Štatistická informácia Metaúdaje 29.05.2015
Štatistická klasifikácia Metaúdaje 29.05.2015
Štatistické zisťovanie Metaúdaje 03.06.2015
Štatistický číselník Metaúdaje 29.05.2015
Štatistický účel Metaúdaje 29.05.2015
Štatistický údaj Metaúdaje 29.05.2015
Štatistika sociálnej ochrany (ESSPROS) Sociálna ochrana 25.06.2013
37 items found, displaying 1 to 25.
1 2
Záznamov na stranu