Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
Záznamov na stranu
78 items found, displaying 1 to 25.
1 2 3 4
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Páchatelia trestných činov Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Paraúdaj Metaúdaje 29.05.2015
Peňažná dávka Sociálna ochrana 25.06.2013
Peňažné plnenia zo zisku po zdanení Náklady práce 28.06.2013
Perinatálna úmrtnosť Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Periodická publikácia Kultúra 25.06.2013
Pitvaní Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Pobočka múzea Kultúra 25.06.2013
Počet jednotiek v maloobchode Obchod a stravovacie služby 07.06.2013
Počet obcí Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Počet odbytových stredísk v pohostinstve Obchod a stravovacie služby 07.06.2013
Počet stálych scén Kultúra 10.02.2017
Podané listové zásielky Informácie, komunikácia a poštové služby 20.06.2013
Pôda určená na zalesnenie Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 27.06.2014
Podiel dojčenskej úmrtnosti podľa príčin smrti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Podiel narodených mimo manželstva Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Podiel osôb v poproduktívnom veku Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Podiel pitvaných podľa príčin smrti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Podiel snúbencov podľa rodinného stavu Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Podiel živonarodených podľa poradia Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Podiel zomretých podľa príčin smrti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Podnik Organizačná štatistika 20.06.2013
Poistenci v zdravotných poisťovniach Zdravie 25.06.2013
78 items found, displaying 1 to 25.
1 2 3 4
Záznamov na stranu