Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
Záznamov na stranu
22 items found, displaying all items.
1
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Obchodná marža Obchod a stravovacie služby 07.06.2013
Objasnenosť trestného činu Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Objem sťahovania - trvalý pobyt Obyvateľstvo a migrácia 26.07.2013
Obytná plocha dokončených bytov Stavebníctvo 03.06.2013
Ochranné hrádze Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Odbytová plocha v pohostinstve Obchod a stravovacie služby 07.06.2013
Odpad Životné prostredie 27.06.2014
Odpadová voda Životné prostredie 27.06.2014
Odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie s ČOV. Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Odpracované hodiny osobami pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Práca 28.06.2013
Odpracované hodiny zamestnancov Práca 28.06.2013
Odstupné Náklady práce 27.06.2013
Odvysielaný program Kultúra 10.02.2017
On-line platby Informačná spoločnosť 19.06.2013
Opravy a údržba Stavebníctvo 03.06.2013
Organizačná inovácia Veda, technika a inovácie 28.06.2013
Osoby pracujúce na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Práca 28.06.2013
Ostatné peňažné plnenia z nákladov (bez odstupného) Náklady práce 27.06.2013
Ostatné platby Sociálna ochrana 28.06.2013
Ostatné trestné činy Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Označenie dôveryhodnosti Informačná spoločnosť 19.06.2013
22 items found, displaying all items.
1
Záznamov na stranu