Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
Záznamov na stranu
21 items found, displaying all items.
1
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Náhodná ťažba dreva Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 27.06.2014
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti Náklady práce 19.09.2013
Náhrady mzdy zamestnancov Náklady práce 16.09.2013
Náhrady za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska Náklady práce 19.09.2013
Nakladanie s odpadom Životné prostredie 27.06.2014
Náklady na ochranu ŽP hradené iným subjektom Životné prostredie 27.06.2014
Narodení Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Narodení s pôrodnou hmotnosťou do 2 500 g Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Narodení v manželstve Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Násilná kriminalita Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Návštevníci knižnice Kultúra 10.02.2017
Návštevník v ubytovacom zariadení cestovného ruchu Cestovný ruch 25.07.2013
Nebezpečný odpad Životné prostredie 27.06.2014
Nepravidelné odmeny Náklady práce 03.10.2013
Nepriame náklady práce Náklady práce 28.06.2013
Netrhové služby Netrhové služby 02.10.2015
Neziskové inštitúcie Organizačná štatistika 20.06.2013
Nominálna mesačná mzda Náklady práce 19.09.2013
Novorodenecká úmrtnosť Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Novorodenecká úmrtnosť s pôrodnou hmotnosťou 1 000 g a viac Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
NUTS klasifikácia Regionálne štatistiky 28.06.2013
21 items found, displaying all items.
1
Záznamov na stranu