Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
Záznamov na stranu
24 items found, displaying all items.
1
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Majetkové trestné činy Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Maloletý páchateľ Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Marketingová inovácia Veda, technika a inovácie 28.06.2013
Mediánový vek Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Medzinárodné vlastníctvo Organizačná štatistika 20.06.2013
Medzispotreba a štruktúra medzispotreby Netrhové služby 02.10.2015
Metaúdaje Metaúdaje 29.05.2015
Miera dojčenskej úmrtnosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Miera mŕtvorodenosti Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Miera novorodeneckej úmrtnosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Miera perinatálnej úmrtnosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Miera voľných pracovných miest Práca 25.06.2013
Miesta pri stoloch a stolíkoch v pohostinstve Obchod a stravovacie služby 07.06.2013
Miestna činnostná jednotka Organizačná štatistika 20.06.2013
Miestna komunikácia Doprava 19.06.2013
Migračné saldo Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Mladistvý páchateľ Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Mobilný telefón s prístupom na internet Informačná spoločnosť 19.06.2013
Mobilný zdroj znečisťovania ovzdušia Životné prostredie 27.06.2014
Modem Informačná spoločnosť 19.06.2013
Mravnostná kriminalita Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Mŕtvonarodení Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Mzdy a náhrady mzdy nerezidentov Náklady práce 28.06.2013
Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov Náklady práce 21.03.2014
24 items found, displaying all items.
1
Záznamov na stranu