Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
Záznamov na stranu
7 items found, displaying all items.
1
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Kapacita čistiarní odpadových vôd Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Komunálny odpad Životné prostredie 27.06.2014
Krádež motorového vozidla Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Krádež vlámaním Spravodlivosť a kriminalita 28.06.2013
Kŕmne dni hospodárskych zvierat Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 14.11.2013
Kvalita vody vo vodných tokoch Životné prostredie 27.06.2014
Kvalita vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach Životné prostredie 27.06.2014
7 items found, displaying all items.
1
Záznamov na stranu