Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
Záznamov na stranu
16 items found, displaying all items.
1
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Hate Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Hlavná telefónna prípojka Informácie, komunikácia a poštové služby 19.06.2013
Hodnota prízemného ozónu Životné prostredie 27.06.2014
Hrubá miera celkového prírastku obyvateľstva Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Hrubá miera migračného salda Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera pôrodnosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera potratovosti Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Hrubá miera prirodzeného prírastku obyvateľstva Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Hrubá miera reprodukcie Obyvateľstvo a migrácia 21.06.2019
Hrubá miera rozvodovosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera sobášnosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera ukončených tehotenstiev Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera úmrtnosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubá miera živorodenosti Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Hrubý domáci produkt Národné účty 21.06.2019
Hustota obyvateľstva Obyvateľstvo a migrácia 19.06.2019
16 items found, displaying all items.
1
Záznamov na stranu