Slovník pojmov

Zoznam pojmov
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetky
Záznamov na stranu
18 items found, displaying all items.
1
Názov Okruh Aktualizácia PDF
Digitálne výrobky a služby Informačná spoločnosť 19.06.2013
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok a špecifikácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku Netrhové služby 02.10.2015
Dĺžka kanalizačnej siete bez prípojok Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Dĺžka kanalizačných prípojok Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Dĺžka vodovodnej siete bez prípojok Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Dĺžka vodovodných prípojok Vodné hospodárstvo 12.09.2014
Dĺžka železničných tratí Doprava 19.06.2013
Dodávky dreva Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 27.06.2014
Dojčenská úmrtnosť Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Dojčenská úmrtnosť s pôrodnou hmotnosťou 1 000 g a viac Obyvateľstvo a migrácia 25.06.2013
Dokončené byty Stavebníctvo 03.06.2013
Dokončený film Kultúra 25.06.2013
Doplnkové vysielanie Kultúra 25.06.2013
Dopravná nehoda Doprava 19.06.2013
Doručovací obvod Informácie, komunikácia a poštové služby 19.06.2013
Dôverný štatistický údaj Metaúdaje 29.05.2015
Dôverný štatistický údaj na vedecké účely Metaúdaje 29.05.2015
DSL Informačná spoločnosť 19.06.2013
18 items found, displaying all items.
1
Záznamov na stranu